Kongre Çağrısı

Hayvan hakları ve hayvanları korunması, çağımızın önemli konularından biri olmakla birlikte, insan hakları ile kıyaslandığında üzerinde yeterince durulmayan bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Sessiz dostlarımız olarak nitelediğimiz hayvanların korunması ve haklarına dair spesifik çalışmaların yapılmaması ve bu doğrultuda da ilgili spesifik hukuki düzenlemelerin var olmaması, söz konusu alanın temel eksikleri olarak tanımlanabilmektedir. Kendilerine ait iradelerinin olmaması nedeniyle haklarının da olmayacağına yönelik zihniyet kabul edilebilir görünmemektedir. Bu nedenle hayvanların korunmaları ve haklarının garanti altına alınması adına ciddi yasal düzenlemelerin varlığına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda hayvanların korunmasına yönelik mevzuatlara ilave olarak hazırlanacak hayvan hakları tasarıları hayati bir önem arz etmektedir.

E-Journal of Law ve Marconi Üniversitesi Hukuk Fakültesinden değerli hocalarımızın katkılarıyla 5-9 Aralık 2018 tarihleri arasında Samsun’da düzenlenecek olan, I. Hayvan Hakları ve Korunması Uluslararası Kongresi, akademisyenler, veteriner hekimler, hayvan hakları savunucuları ve konuya ilgi duyan herkesin katılımına açıktır.Kongreye gönderilecek çalışmalar sözlü sunum, poster sunumu ve sanal sunum olarak gerçekleştirilebilecektir.